Redakcja "W Rodzinie" - wywiad z 2011-07-16

1. Dzień 16 lipca br. dla lokalnego kościoła w Zamartem był zapewne wielkim wydarzeniem?

Wyniesienie naszej świątyni do rangi Sanktuarium, jakiego dokonał dziś Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga, to oficjalne potwierdzenie ze strony Kościoła uprzywilejowanego znaczenia tego miejsca w Bożych planach zbawienia. Potwierdzenie tego, co można by nazwać spotkaniem się, z jednej strony, Bożego wyboru, pewnego naznaczenia, a z drugiej strony ludzkiej wiary. A jeżeli gdzieś po drodze pojawia się pośrednictwo Maryi, to można zrozumieć dlaczego modlitwa w tym miejscu jest tak szczególnie żywa i płodna.

Jest to też zachęta dla wszystkich diecezjan, aby od czasu do czasu pozostawili swoje sprawy, swoje domy i przybyli tutaj, prywatnie, lub pod opieką swych duszpasterzy, by powierzyć siebie i swoich bliskich opiece Matki Najświętszej.

2. Parafia pw. Narodzenia Najświetszej Maryi Panny od dziesięcioleci cieszy się kultem Matki Bożej. Stąd te lipcowo-wrześniowe pielgrzymowanie do tego miejsca kultu?

Kościół w Zamartem, od dawna promieniuje na okolicznych mieszkańców szczególną obecnością Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze na długo przed wybudowaniem tej świątyni, Zamarte było miejscem kultu Maryjnego, które przyciągało pielgrzymów z Pomorza. Według tradycji po bitwie pod Grunwaldem kontur Jodok von Hohenkirchen polecił zbudować w Zamartem kaplicę dla słynącej cudami figurki Matki Boskiej. Początkowo kaplica należała do cysterek z Torunia i Chełmna, następnie stała się filią kościoła parafialnego w Niwach. W połowie XVIII wieku ówczesny właściciel Zamartego, Jan Michał Grabowski, sprowadził bernardynów, dla których wybudował klasztor, a następnie kościół, konsekrowany 9 lipca 1780 przez biskupa Fabiana Plaskowskiego. W nowym kościele umieszczono w srebrnym relikwiarzu ponad tabernakulum słynącą łaskami figurkę Matki Bożej, która, niestety, została wykradziona w grudniu 1983 roku. Za cudowny uważany jest również Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z II połowy XVI w., znajdujący się w ołtarzu głównym.

3. Z jakich parafii i jak liczne przybyły w tym roku do Zamartego pielgrzymkowe grupy?

W tym roku do Zamartego przybyło bardzo wielu pielgrzymów i dużo by miejscz zajęło wyliczanie wszystkich miejscowości z których przybyli. Wymienię tylko miejscowości z których przybyli pielgrzymi pieszo. Są to: Kęsowo, Dąbrówka, Ogorzeliny i Chojnice. W sumie samych pieszych pielgrzymów było ok. 350. A przecież było wielu, którzy przyjechali autokarmi, samochodami czy też rowerami. Na uwagę również zasługuje odnotowanie obecności Bractw Szkaplerznych, także z Warszawy.

4. Tego dnia ks. bp. J. B. Szlaga nadał kościołowi w Zamartem tytuł sanktuarium. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tak wielkie wyróżnienie?

Przede wszystkim musi to być miejsce, do którego pielgrzymują wierni. Jak wiemy już od wieków to miejsce jest znane i uznawane nieformalnie za miejsce święte, sanktuarium maryjne. Pielgrzymowano tu od dawien. Przez krótki czas pielgrzymowanie do Zamartego zanikło, ale znowu to piękne wędrowanie odrodziło się i już od kilkunastu lat przybywają tu znowu pielgrzymi. Odrodzenie tego pielgrzymowania wiąże się bardzo ściśle z Zakonem Karmelitańskim i Szkaplerzem Świętym. Stąd właśnie potwierdzenie tego miejsca jako maryjne i ustanowienie Sanktuarium MB Szkaplerznej. Inicjatywa ustanowienia Sanktuarium wyszła od ludzi świeckich i księży przede wszystkim dekanatu Kamień Krajeński. Pragnienie to przedstawił Nasz Ociec Prowincjał Jan Roman Hernoga oraz księża dekanatu Kamieńskiego Księdzu Biskupowi Diecezjanlnemu Janowi Bernardowi Szladze, na co ochotnie przystał i potwierdził.

5. Czy ów tytuł nakłada na Karmelitów Bosych i parafian jakieś szczególne obowiązki? A może przywileje?

Obowiązki spoczywają na duszpasterzach, a z przywilejów korzystają przede wszystkim wierni. Jako opiekunowie sanktuarium musimy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie pewnych form pobożności ludowej. Każdemu sanktuariom mogą być przyznane pewne przywileje, ilekroć to zdają się zalecać okoliczności miejsca, napływ pielgrzymów a zwłaszcza dobro wiernych. Myślę jednak, że głównym przywilejem jest wyróżnienie tego miejsca dokonane przez samą Matkę Bożą Szkaplerzną.

6. Zamarcki kościół i klasztorne budynki do niego przylegające zmieniły się przeogromnie. Był to niewątpliwie potężny wysiłek wielu...

Nowy rozdział w historii tego miejsca rozpoczął się 1 lipca 1994 roku, kiedy to Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga powierzył kościół i klasztor oraz opiekę duszpasterską nad parafią Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Zakonnicy obrali to miejsce na siedzibę Nowicjatu Warszawskiej Prowincji (19 grudnia 1994). Posługujący w tym klasztorze zakonnicy z wielkim zapałem przystąpili do odnowy tego pięknego kompleksu oraz szerzenia kultu Matki Bożej Szkaplerznej. Szczególną okazją do rozwinięcia tego kultu był Jubileusz 750-lecia objawień szkaplerznych, przypadający w 2001 roku.

Dnia 7 lipca tegoż roku odbył się po raz pierwszy Zjazd Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od tego czasu, co roku, w pierwszą sobotę lipca coraz większa rzesza Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej przybywa z różnych ośrodków naszej Prowincji, aby nawiedzić to miejsce. Również w uroczystość odpustową Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca) jak i w odpust parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) wierni pobliskich parafii wraz ze swymi duszpasterzerzami pielgrzymują do tego świętego miejsca, by u tronu Maryi wypraszać potrzebne łaski. O skuteczności modlitw zanoszonych w tej świątyni za stawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej świadczą liczne wota zgromadzone w kościele.

Wykonana w ostatnich latach - dzięki wysiłkowi miejscowej wspólnoty i Prowincji, ofiarności wiernych oraz dotacjom z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i indywidualnych sponsorów - renowacja zewnętrznej elewacji kompleksu kościelno ? klasztornego, a także w znacznej części jego wnętrza, zachęca do nawiedzania tej świątyni oraz sprzyja rozwojowi ruchu pielgrzymkowego i kultu Maryjnego w tym miejscu.

7. Jakie są oczekiwania od zamarckiego Sanktuarium ze względu na nadany mu tytuł?

To trochę nieszczęśliwe pytanie.

Czego oczekuje Pan Bóg, ks. biskup, tutejsi karmelici czy pielgrzymi?

Myślę, że najsensowniej zapytać tych ostatnich.

8. Co chciałby ojciec dodać od siebie? Może skierować jakieś przesłanie?

W najbliższych latach główną naszą troską będzie wybudowanie ?Domu Pielgrzyma? dla pielgrzymek grupowych, jak też dla osób szukających indywidualnie klimatu wyciszenia i modlitwy. Dom ten będzie otwarty przez cały rok.

Tymczasem pragnę zaprosić wszystkich czytelników "W Rodzinie" do Zamartego na 3 główne wydarzenia: coroczne Zjazdy Rodziny Szkaplerznej w pierwszą sobotę lipca (połączone z czuwaniem nocnym), uroczystość MB z Góry Karmel - 16 lipca i na wrześniowe odpusty Narodzenia NMP.

Serdecznie zapraszamy.

Bóg zapłać za rozmowę.
Redakcja "W Rodzinie".

Msze św. i spowiedź

Msze święte:

 • Niedziele i uroczystości:
  • 7:15,
  • 9:00,
  • 11:00 (w dni odpustu, tj. 16 lipca i niedziela po 8 września: 12:00)
 • Dni powszednie:
  • 8:30
  • 18:00
Więcej…

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenie wyniku przetargu

Więcej…

Biuro mszalne

Przyjmujemy intencje na:

 • Msze św. indywidualne - według intencji ofiarodawcy.
 • Msze św. gregoriańskie indywidualne - po wcześniejszym listownym lub telefonicznym uzgodnieniu.
 • Mszę św. zbiorową ku czci Matki Bożej Szkaplerznej - odprawiamy każdego 16 dnia miesiąca o godz. 18:00 w intencjach, które zostały złożone.
 • Msze św. Wieczyste - odprawiamy w każdą pierwszą środę miesiąca, dopóki klasztor i wspólnota karmelitów bosych w tym miejscu będzie istniała.
Więcej…